Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Beko Bdfn26520wq

Programowanie jest procesem tworzenia, edytowania, testowania i utrzymywania oprogramowania. Oprogramowanie może być skomplikowane i wymaga odpowiedniego projektowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy działają prawidłowo i są ze sobą powiązane. Konserwacja jest ważnym elementem utrzymywania oprogramowania, ponieważ obejmuje aktualizację i naprawę oprogramowania w celu zapewnienia, że działa ono zgodnie z zamierzonymi celami. Rozwiązywanie problemów to proces identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem, aby zapewnić, że działa ono w sposób zgodny z zamierzonymi celami. Beko BDFN26520WQ jest urządzeniem przeznaczonym do wykonywania wszystkich czynności związanych z programowaniem, konserwacją i rozwiązywaniem problemów. Urządzenie to oferuje wiele funkcji, w tym wygodny dostęp do sieci, wyświetlacz LCD oraz łatwą obsługę.

Ostatnia aktualizacja: Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Beko Bdfn26520wq

W przypadku awarii zakładu personel obsługi technicznej jest uzależniony od jak najszybszego posiadania dokumentacji dotkniętego obszaru lub obiektu. Jednym z wyzwań jest poszukiwanie samego obiektu – w wielu folderach, cyfrowych kontenerach systemów zarządzania dokumentami i wreszcie plików PDF. Ale nie wystarczy znaleźć schemat wraz z jego nazwą, potrzebujesz również wszystkich skojarzonych atrybutów i powiązań, aby złącza i pojemność były najlepiej dopasowane, gdy urządzenia są wymieniane lub naprawiane.

Jednak technicy zazwyczaj nie są zaznajomieni ze złożonymi systemami inżynieryjnymi, które zawierają wszystkie te dane, nie mówiąc już o strukturach dokumentacji i standardach. I to nie jest ich praca, tak czy owak. Potrzebują tylko bardzo konkretnych informacji – potrzebują ich prostych i szybkich, ponieważ w przypadku usterki, upływający czas to często dużo pieniędzy.

EB Mobile Viewprosta wyszukiwarka

Dla wszystkich systemów inżynieryjnych AUCOTEC, takich jak ELCAD, AUCOPLAN, RUPLAN, a teraz także dla platformy współpracy Engineering Base (EB), EB Mobile View to narzędzie, które zapewnia najprostszą obsługę i szybkie lokalizowanie w takich przypadkach. W tym celu istniejące projekty można łatwo eksportować z systemów do narzędzia opartego na przeglądarce, czyli niezależnnie od systemu operacyjnego. Ten eksport może być połączony z zarządzaniem rewizjami. EB Mobile View synchronizuje się z najnowszym statusem dokumentacji instalacji.

W celu konserwacji dział serwisowy przeciąga dane projektu, które są również dostępne online, na urządzenie mobilne i przenosi je do instalacji. Wadliwy obiekt można znaleźć w krótkim czasie za pomocą prostego wpisu wyszukiwania. Instalatorzy mogą następnie poruszać się po logice cyfrowego bliźniaka na laptopie lub tablecie za pomocą technologii dotykowej i uzyskać wszelkie potrzebne informacje bezpośrednio na ekranie. Na przykład wyświetlacz "Motor 1" zawiera również dane dotyczące jego działania, wszystkie złącza, informacje o producencie i inne parametry techniczne – bez konieczności posiadania wiedzy systemowej i specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej.

Identyfikować, naprawiać, informować

Aplikacja - używana w kontekście Engineering Base — nie tylko sprawia, że lokalizowanie odpowiednich danych obiektu w celu rozwiązywania problemów lub konserwacji jest szczególnie łatwe i wydajne. W końcu wiedza o danym obiekcie nie wystarczy. Po naprawie lub wymianie dokumentacja musi zostać zaktualizowana tak, aby – nie tylko w następnym "najgorszym scenariuszu" – udokumentowany stan as-is faktycznie odpowiadał rzeczywistości instalacji, czyli jest prawdziwym cyfrowym bliźniakiem, a nie "starszą siostrą" eksploatowanego zakładu lub maszyny.

W tym celu EB Mobile View umożliwia redlining bezpośrednio w załadowanej dokumentacji EB. Po wyeliminowaniu usterki technik zaznacza odpowiedni obiekt i nadaje mu nazwę usterki. Znaczenie informacji można również podkreślić, po prostu zaznaczając pole "pilne". Za pomocą jednego kliknięcia na "transfer", EB Mobile View zestawia pakiet ze wszystkimi informacjami o usłudze i eksportuje go w wiadomości do działu inżynieryjnego, gdzie specjaliści wczytują dane do EB.

Bycie na bieżąco to nazwa gry

EB tworzy zadanie inżynieryjne na podstawie informacji o usłudze otrzymanych z EB Mobile View, które automatycznie pojawiają się na liście zadań dla działu inżynieryjnego. Obejmuje to nazwę usterek, komentarze, a także wszystkie arkusze redlining i stan "Importowane z EB Mobile View". Każdy z arkuszy redlining jest połączony z oryginalnym arkuszem w EB. W związku z tym inżynierowie nie muszą również szukać, aby ostatecznie przekazać informacje dotyczące konserwacji do odpowiedniego miejsca. Po wykonaniu tej sprawy pojawia się nowy stan rewizji, który jest przenoszony do EB Mobile vView. W ten sposób bieżący stan w narzędziu jest zapewniony w każdym nowym incydencie, a usługa jest natychmiast gotowa do pracy.

Retencja wartości

Aplikacja niezależna od systemu operacyjnego sprawia, że technicy są bardziej elastyczni i szybsi w rozwiązywaniu problemów i konserwacji. Łatwość obsługi jest tutaj kluczowym czynnikiem. Ponadto aplikacja zapewnia proste i bezpieczne informacje zwrotne o usługach do inżynierii. Oznacza to, że cyfrowy bliźniak instalacji lub maszyny jest zawsze aktualny, a dokumentacja ze wszystkimi starannie skompilowanymi danymi zachowuje swoją wysoką wartość, ponieważ dane te mogą być niezawodnie wykorzystywane w dowolnym momencie - nie tylko do rozwiązywania problemów, ale także do konserwacji, konwersji, planowania wyłączeń lub pozwoleń na pracę.

Jeśli klawiatura lub mysz Microsoft albo Surface nie działa lub nie występuje na liście urządzeń Bluetooth do sparowania albo jeśli w trakcie parowania pojawia się komunikat o błędzie, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Opiszemy trzy typy połączeń klawiatur i myszy. Postępuj zgodnie z opisem, który odnosi się do typu połączenia konkretnej myszy lub klawiatury.

 • Klawiatury i myszy Bluetooth korzystają z połączenia Bluetooth wbudowanego na komputerze. Ten typ połączenia zazwyczaj nie wymaga dodatkowego akcesorium ani klucza sprzętowego.

 • Przewodowe klawiatury i myszy łączą się bezpośrednio z komputerem za pomocą przewodu USB.

  Bezprzewodowe klawiatury i myszy łączą się z komputerem za pomocą klucza sprzętowego USB łączności bezprzewodowej.

Używanie połączenia

Wybierz jeden z poniższych nagłówków i otwórz go, aby wyświetlić więcej informacji:

Aby upewnić się, że komputer jest w pełni sprawny i ma najnowsze ulepszenia dotyczące klawiatury i myszy, sprawdź, czy są dostępne aktualizacje w opcji Start > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Windows Update. Jeśli nie masz urządzenia Surface, być może trzeba będzie skontaktować się z producentem, aby upewnić się, że komputer jest aktualny.

Za pomocą przycisku zasilania wyłącz i ponownie włącz mysz lub klawiaturę. Jeśli to nie zadziała, być może baterie są rozładowane i trzeba je wymienić lub naładować.

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje. Jeśli wydajność ulegnie poprawie, oznacza to, że duża liczba otwartych aplikacji mogła zakłócać komunikację komputera z myszą lub klawiaturą.

Sprawdź raportowane poziomy naładowania baterii. W przypadku połączeń Bluetooth wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia. W przypadku połączeń bezprzewodowych wymień baterie.

Uruchom ponownie komputer. Spowoduje to odświeżenie sterowników, jeśli ostatnio dokonano aktualizacji.

Zmień ustawienia kursora myszy. Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Urządzenia  > Mysz > Dodatkowe opcje myszy > Opcje wskaźnika i dostosuj prędkość wskaźnika.

Może to oznaczać, że komputer nie ma najnowszych aktualizacji. Aby upewnić się, że komputer jest w pełni sprawny i ma najnowsze ulepszenia dotyczące klawiatury i myszy, sprawdź, czy są dostępne aktualizacje w opcji Start > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update.

Jeśli regulacja głośności na klawiaturze przestanie działać, sprawdź usługę dostępu do urządzeń interfejsu HID na komputerze i upewnij się, że jest ustawiona jako Automatyczna.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie z listy wyników wybierz taki element.  

  W polu Usługi znajdź pozycję Usługa urządzeń interfejsu HID. Upewnij się, że stan to Uruchomiono. Jeśli nie jest uruchomiona, wybierz pozycję Uruchom usługę.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) pozycję Usługa urządzeń interfejsu HID i wybierz opcję Właściwości.

  Na karcie Ogólne, w obszarze Typ uruchomieniawybierz opcję Automatycznie, a następnie pozycję OK.

Gdy obracam kółko, czasami znika okno

Kółka myszy można używać do przewijania i jako przycisk. Naciśnięcie kółka powoduje przełączenie na inny program na pulpicie. Czasami podczas przewijania możesz przypadkowo nacisnąć kółko i niechcący przełączyć na inny otwarty program. To dlatego wydaje się, że aktywne okno znika, ale jest ono nadal otwarte na pulpicie. Jeśli chcesz powrócić do poprzedniego okna, naciśnij kółko, aż ponownie pojawi się żądane okno lub użyj paska zadań systemu Windows, aby przełączyć się do odpowiedniego okna.

Aby rozwiązać ten problem, unikaj naciskania kółka podczas przewijania.

Możesz także wyłączyć przycisk kółka, jeśli chcesz używać kółka tylko do przewijania. Aby to zrobić i wykonać dodatkowe kroki rozwiązywania problemów podane poniżej, najpierw odwiedź aplet Microsoft Mouse and Keyboard Center, wybierz wersję do pobrania, która ma być używana, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ją zainstalować.

Aby wyłączyć przycisk kółka

Włącz program Microsoft Mouse and Keyboard Center i wybierz opcję Kółko.

Wybierz pozycję Wyłącz ten przycisk.

Nic się nie dzieje, gdy obracam kółkiem

Jeśli kółko nie działa w żadnym programie obsługującym przewijanie dokumentu (np. Microsoft Edge), upewnij się, że została włączona obsługa kółka.

Upewnij się, że pole wyboru Przewijanie pionowe jest zaznaczone.

Uwaga: Jeśli przewijanie działa w niektórych programach (np. Microsoft Word lub Microsoft Edge), ale w innych nie, nawet jeśli mają paski przewijania, być może te programy nie obsługują przewijania kółkiem. 

Mam problemy z przewijaniem tylko w niektórych aplikacjach

W programie Microsoft Mouse and Keyboard Center wybierz urządzenie, a następnie opcję Podstawowe ustawienia.

W zależności od używanego modelu myszy wybierz opcję Kółko lub Pasek dotykowy.

Wybierz pozycję Znajdź programy, które nie przewijają prawidłowo, a następnie wybierz programy wyświetlone na liście. Można wybrać wiele programów.

Jeśli żądanego programu nie ma na liście, przewiń do dołu listy i wybierz polecenie Dodaj program ręcznie.

W polu Dodaj Program znajdź i wybierz program, a następnie wybierz pozycję Otwórz. Sprawdź, czy program został dodany do listy oraz do listy wspomagania przewijania.

Wybierz pozycję Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Używanie połączenia Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na myszy lub klawiaturze przez 5 do 7 sekund, a następnie puść przycisk. Migające światło wskazuje, że mysz jest wykrywalna. Przycisk parowania znajduje się zazwyczaj na spodzie myszy.

Na komputerze wybierz Start  > Ustawienia  > Urządzenia  > Urządzenia Bluetooth i inne.

Upewnij się, że łączność Bluetooth jest włączona, a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne > Bluetooth. Na liście urządzeń zaznacz swoją mysz lub klawiaturę. Wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli zostaną wyświetlone, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Nadal nie działa? Wykonaj poniższe czynności.

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z funkcją Bluetooth.  Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Rozwiązywanie problemów > Dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów. W obszarze Znajdź i rozwiąż inne problemy wybierz pozycje Bluetooth > Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Upewnij się, że komputer jest zgodny ze standardem Bluetooth 4. 0 (LE).  Większość myszy i klawiatur Bluetooth Microsoft lub Surface wymaga komputera z technologią Bluetooth 4. 0 lub nowszą, który jest w pełni zgodny z systemem Windows 10. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Która wersja protokołu Bluetooth jest na moim komputerze?

Sprawdź, czy mysz lub klawiatura ma zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na myszy lub klawiaturze przez 5 do 7 sekund, a następnie puść przycisk. Jeśli dioda LED miga, mysz ma zasilanie. Jeśli dioda się nie świeci, sprawdź lub wymień baterie.

Włącz i wyłącz tryb samolotowy. Pozostaw ten tryb włączony przez 10 - 15 sekund, a następnie ponownie go wyłącz. Zobacz, jak włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy 

Wyłącz inne urządzenia Bluetooth połączone z komputerem. Następnie sprawdź, czy mysz lub klawiatura działa — zbyt duża liczba połączonych jednocześnie urządzeń Bluetooth może zakłócać komunikację komputera z myszą lub klawiaturą.

Odłącz mysz lub klawiaturę od komputera, a następnie sparuj ją ponownie.  Na liście urządzeń Bluetooth poszukaj nazwy swojej myszy, aby usunąć ją i sparować ponownie.

Sprawdź lub wymień baterie. Otwórz komorę baterii w myszy lub klawiaturze i upewnij się, że baterie są umieszczone prawidłowo wewnątrz komory, a następnie sprawdź, czy akcesorium działa. Jeśli nie działa, spróbuj wymienić baterie na nowe.

Uwaga: Niektóre urządzenia mają baterie akumulatorowe. Użyj przewodu USB dostarczonego z myszą lub klawiaturą, aby je naładować.

Sprawdź, czy mysz lub klawiatura działa na innym komputerze: Jeśli tak, może występować problem z Twoim komputerem.

Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10

Oznacza to, że mysz lub klawiatura jest już sparowana z innym komputerem znajdującym się w jej zasięgu.

Aby rozwiązać ten problem, znajdź komputer, z którym sparowane jest urządzenie, a następnie odłącz je od tego urządzenia. Na liście urządzeń Bluetooth poszukaj nazwy swojej myszy, aby usunąć ją i sparować ponownie.

Następnie wróć do komputera, na którym chcesz korzystać z myszy i ponownie ją sparuj.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, urządzenia Bluetooth przechodzą w hibernację po około 8–10 minutach braku aktywności. Wznowienie działania myszy Bluetooth po okresie hibernacji może potrwać kilka sekund. W związku z tym można zauważyć opóźnienie między czasem użycia myszy a czasem odpowiedzi na ekranie.

Korzystanie z połączenia przewodowego lub klucza sprzętowego USB łączności bezprzewodowej

Otwórz komorę baterii w myszy lub klawiaturze i upewnij się, że baterie są umieszczone prawidłowo wewnątrz komory, a następnie sprawdź, czy akcesorium działa. Jeśli nie działa, spróbuj wymienić baterie na nowe. 

Uwaga: Do ładowania urządzeń z bateriami akumulatorowymi używaj kabla USB dołączonego w zestawie myszy lub klawiatury.

Odłącz, a następnie podłącz adapter ponownie. Jeśli masz wiele portów USB, podłącz adapter do innego portu USB na tym samym komputerze. Jeśli wtyczka USB lub klucz sprzętowy USB łączności bezprzewodowej jest podłączony do koncentratora USB:

Podłącz koncentrator do innego portu USB na tym samym komputerze.

Upewnij się, że używasz zasilanego koncentratora, który jest odpowiedni dla zaawansowanych urządzeń USB.

Spróbuj podłączyć adapter bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do koncentratora.

Sprawdź, czy mysz lub klawiatura działa na innym komputerze. Jeśli tak, może występować problem z Twoim komputerem.

Sprawdź położenie klucza sprzętowego USB łączności bezprzewodowej. Klucz sprzętowy USB łączności bezprzewodowejpowinien być podłączony do takiego portu USB, który umożliwia najlepszy odbiór i minimalizuje odległość między kluczem USB łączności bezprzewodoweja klawiaturą i myszą. Sprawdź również, czy nie występują blisko położone obiekty. Niektóre obiekty sieci bezprzewodowej i przewodowej mogą powodować zakłócenia Twojego urządzenia bezprzewodowego.

Aby uniknąć zakłóceń urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie używaj swojego urządzenia w pobliżu obiektów, takich jak:

urządzenia sieci bezprzewodowej

telefony bezprzewodowe i komórkowe

zabawki zdalnie sterowane

kuchenki mikrofalowe

kable ułożone równolegle do kabli urządzenia nadawczo-odbiorczego

powierzchnie metalowe mające kontakt z urządzeniem

inne bezprzewodowe urządzenia wskazujące i nadawczo-odbiorcze

Problemy dotyczące konkretnych produktów

Aby rozwiązać ten problem, najpierw określ, która wersja oprogramowania układowego jest zainstalowana na klawiaturze. W tym celu zainstaluj i uruchom aplikację Mouse and Keyboard Center. W menu pomocy technicznej aplikacji Mouse and Keyboard Center wybierz pozycję Informacje o urządzeniu. Znajdź listę dotyczącą Twojej klawiatury Microsoft Ergonomic Keyboard, a następnie odszukaj odpowiednią wersję oprogramowania układowego. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami odpowiadającymi Twojej wersji.

Wersja oprogramowania układowego 0106

Zapewnij instalację aplikacji Mouse and Keyboard Center. Za pomocą aplikacji Mouse and Keyboard Center w wersji 13 lub nowszej oprogramowanie układowe automatycznie rozwiąże ten problem i zoptymalizuje wydajność klawiatury.

Wersja oprogramowania układowego 0100

Podczas korzystania z klawiatury numerycznej na klawiaturze Microsoft Ergonomic Keyboard może być konieczne przełączenie na sposób wprowadzania w języku angielskim w przypadku znaków „(” (nawias otwarty), „)” (nawias zamknięty) i „=” (znak równości), aby były one wyświetlane na ekranie w takiej postaci, w jakiej są wpisywane. W tym celu:

Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Czas i język  > Język .

Wybierz pozycję Dodaj język.

Wprowadź Angielski, wybierz pozycję Angielski (Stany Zjednoczone), wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Naciśnij klawisze Windows  + spacja, aby przełączyć się na Angielski (Stany Zjednoczone).

Użyj klawiszy na klawiaturze numerycznej stosownie do potrzeb.

Naciśnij klawisze Windows  + spacja, aby przełączyć się z powrotem na język lokalny.

Powiązane tematy

Konfigurowanie klawiatury Microsoft Modern Keyboard z funkcją identyfikacji na podstawie odcisku palca

Fast+

Nawet 3-krotnie szybsze zmywanie

Nie pozwól, aby trudne mycie blach z piekarnika powstrzymywało Cię przed gotowaniem i pieczeniem. Dzięki miejscu na 3 blachy i programowi czyszczenia blach pod wysokim ciśnieniem funkcja TrayWash™ wyręczy Cię w tym ciężkim zadaniu.

Dno ze stali nierdzewnej

Bardziej trwała zmywarka

Wybierając zmywarkę zwróć uwagę na to czy posiada ona dno ze stali nierdzewnej tak jak ten model. W przeciwieństwie do zmywarki z plastikowym dnem, stal nierdzewna gwarantuje znacznie większą trwałość i wyższy poziom higieny we wnętrzu urządzenia. Zmywarka Beko daje pewność, że nieprzyjemne zapachy nie zagoszczą we wnętrzu Twojego urządzenia, a jakość wykonania pozwoli cieszyć się nią przez wiele lat.

System Water Safe

Ochrona przed wyciekiem wody i zalaniem pomieszczenia

System Water Safe to ochrona przez wyciekiem wody i zalaniem pomieszczania. W razie wycieku wody dopływ wody do zmywarki odcinany jest automatycznie.

GlassShield

Ochrona szklanych naczyń

Jedną z flagowych i najbardziej zaawansowanych funkcji zmywarek Beko jest GlassShield, która powstała z myślą o szklanych zastawach. Ze względu na ich delikatną naturę stworzyliśmy technologię, która nie tylko skutecznie chroni wszelkie szklane naczynia, lecz także dwudziestokrotnie wydłuża ich żywotność. Funkcja opiera się na innowacyjnej, automatycznej analizie poziomu twardości wody znajdującej we wnętrzu urządzenia.

Wygodny dyspenser

Łatwo otwierająca się pokrywa dozownika

Nie trać czasu, próbując otworzyć dozownik detergentu. Wysuwany dozownik detergentu można łatwo otworzyć i zamknąć, co ułatwia dolewanie do niego detergentu. com/content/dam/poland-pl-aem/poland-pl-aemProductCatalog/technology/tech_SlidingDetergentDispenser_Dishwashing/tech-WygodnyDyspenser-Dishwashing. png 2x"/>

Mocne ramię myjące

Walka z uporczywymi zabrudzeniami

Niektóre zabrudzenia potrafią przyprawić o ból głowy. Nowe ramię myjące jest tak mocne, że nawet najtrudniejsze do wyczyszczenia naczynia błyszczą jak nowe.

Typ konstrukcji

Wolnostojące

Zużycie wody na cykl

9. 5 L

Szuflada na sztućce

Szuflada na sztućce

Regulacja wysokości górnego kosza

System Acrobat

Ilość składanych drabinek (dolny kosz)

4

Ilość składanych drabinek (górny kosz)

3

Intesywne mycie w dolnym koszu

AquaIntense®

Opóźnienie startu

Tak, do 24h

Progtam 1

Program automatyczny

Program 2

Intensywny 70 °C

Program 4

Delikatny 40 °C

Funkcja 1

Hygiene Intense

Funkcja tabletki

Tabletka

System suszenia

Active Fan Drying

Rodzaj kosza & Standardowe akcesoria

Liczba półek w górnym koszu

2

Akcesoria

Pots&Pans&Tray Holder Accessory

Materiał komory

Komora ze stali nierdzewnej

Panel Direct Access

B7 - BLDC

Rodzaj ramienia myjącego

Ramię myjące Robust

Przesuwny dozownik detergentu

Zużycie energii (kWh/cykl)

0. 965 kWh

Liczba poziomów zmywania

Wysokość z opakowaniem

88. 9 cm

Szerokość z opakowaniem

64. 4 cm

Głębokość z opakowaniem

66. 1 cm

Waga z opakowaniem

50. 7 kg

Zabezpieczenie przed zalaniem

WaterSafe™

Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Beko Bdfn26520wq

Bezpośredni link do pobrania Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Beko Bdfn26520wq

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Beko Bdfn26520wq